نهایت تبلیغ

کلیدهای میانبر ویندوز 10

کلیدهای میانبر ویندوز 10 در میان تمامی کلیدهای میانبر ویندوز 10، برخی از آن‌ها را می‌توان به‌عنوان کلیدهای پایه معرفی کرد که شامل موارد زیر می‌شوند: Ctrl + A: تمام آیتم‌های موجود در پنجره ویندوز را انتخاب خواهد کرد. Ctrl + C یا Ctrl + Insert: تمام آیتم‌های ویندوز را که انتخاب کرده‌اید، کپی یا […]