نهایت تبلیغ
نهایت تبلیغ
فروش انواع محصولات ABB ای بی بی سوئیس (www.ABB.com)

توضیحات آگهی

شرکت تجافر نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:
انواع رله ABB
انواع رله cc-E 1AC/I
انواع رله ISVR011782R0700
انواع کانورتر جریان ABB
انواع کانورتر Signal شرکت ABB
انواع ترمیستور موتورABB
انواع ترمیستور CM-MSS.41
انواع حفاظت موتور CM-MSS.41P
انواع حفاظت موتور CM-MSS.41S
انواع حفاظت موتور 1SVR740712R1200
انواع حفاظت موتور 1SVR730712R1200
انواع بریکر S6N 800
انواع بریکر شرکت ABB
انواع بریکر 1SDA010816R1
انواع ترانسمیتر ABB
انواع ترانسمیتر فشار ABB
انواع ترانسمیتر 266 MST.L.C.S.B.4.B.H
انواع رله مانیتورینگ ABB مدل CM-MPS
انواع رله مانیتورینگ ABB مدل CM-MPS.11S
انواع رله مانیتورینگ phase شرکت Entrelec انترلک
انواع رله شرکت Entrelec انترلک
انواع رله مدل pvn شرکت Entrelec انترلک
انواع رله 1svr730884r3300
انواع رله phase monitoring شرکت ABB
انواع رله ولتاژی ABB
انواع رله جریانی ABB
انواع رله 245020115 شرکت Entrelec انترلک
مدل SNAT624 شرکت ABB
مدل SDCS شرکت ABB
مدل 3ADT312800R1
انواع Card Adapter PCشرکت ABB
انواع کابل NDPC-02 شرکت ABB
انواع ترانسمیتر سری 266 شرکت ABB
مدل DDCTOO-DCS500 شرکت ABB
انواع کنتاکتور شرکت ABB
انواع کنتاکتور سری B30-30 شرکت ABB
انواع کنتاکتور B30-30-00
انواع کنتاکتور GJL2881001R0002
انواع کنتاکتور Brown Boveri
انواع کنتاکتور GAE75-10-11-81
انواع کنتاکتور GAE75
انواع سری T4N شرکت ABB
مدل 1SDA054120R1
انواع کنتاکتور AF80
انواع کنتاکتور AF80-30-00-11
انواع کنتاکتور 1SBL419025R8111
انواع کنتاکتور 1SBL397001R1100
انواع ترانسمیتر فشار 624E
انواع ترانسمیتر فشار 621ES
انواع ترانسمیتر فشار 266GRH
مدل S202-C2 شرکت ABB
مدل 2CDS252001R0024
مدل 2CSR275140R1255
مدل DS201MA-B25/0-03
مدل2CSR275140R1254
مدلDS201MA شرکت ABB
مدل 2CSR275140R1065
مدل 2CSR275140R1044
مدلDS203NCA
مدل2CSR256140R1254
مدل2CSR256140R1324
مدل2CSB204101R1400
مدلGJR2397000R1210A
مدلGJR2397000R1210
مدل88TK50R1210
انواع مدلRA
انواع بریکر T6N 800
انواع بریکر 1SDA060268R1
انواع Circuit breaker شرکت ABB
انواع سوئیچ ABB
انواع سوئیچ CHANGE-OVER شرکت ABB
انواع سوئیچ OT630E03CP
انواع سوئیچ 1SCA022785R6050
انواع سوئیچ 1SCA022718R8940
انواع کنتاکتور AF09 شرکت ABB
انواع کنتاکتور AF09-030-01-013
انواع کنتاکتور 1SBL137001R1301
انواع ماژول 88TK50-E/R1210
انواع ماژول COUPLING شرکتABB
انواع ماژول PROCONTROL p شرکت ABB
انواع رله CM-MPS.41S
انواع رله CM-MPS
کد 8015644108168 شرکت ABB
سری S6N شرکت ABB
سوئیچ 1SCA022785R6050
ترانسمیتر D5B1C1
ترانسمیتر سری 266RST
ترانسمیتر سری 266DSH
ترانسمیتر سری 266PSH
ترانسمیتر سری 266VSH
ترانس جریان HTP50 شرکت ABB
ترانس EH050AP
موتور M2BA 160 L4 شرکت ABB
الکتروموتور NQU-160-L4-AK شرکت ABB
کارت ماژول شرکت ABB
کارت 3BSE010535R1
کارت ماژول PM645B
بریکر سری HD4/Z شرکت ABB
بریکر سری TMAX
بریکر HD4/Z/40.16.25
رله GENERIC شرکت ABB
رله سری RET شرکت ABB
رله سری REF شرکت ABB
رله سری REF610 شرکت ABB
مدل 1SNA115143R1200
مدل 1SNA115146R1500
مدلM70/31FF شرکت ABB
مدل M120/35FF شرکت ABB
مدل1SNA115146R1500 شرکت ABB
مدل 1SNA115116R0700
مدل 1SNA105011R1000
مدل1SNA115129R1400
مدلBNT3 PLUG GREEN
مدلM16/12
مدل M35/16
مدل TINA 7A
مدل 2TLA020054R0700
پوش باتن ABB
پوش باتن 199111
پوش باتن10007083
پوش باتن10007085
منبع تغذیه 857781
بریکر OT80F3 شرکت ABB
بریکر 1SCA105798R1001
مدل S203PZ2 شرکت ABB
ترانسمیتر TH02-EX
ترانسمیتر S264WH
ترانسمیتر266DRH
ترانسمیتر 266MST.L.C.S.B.4.B.H
مدل 1SDA054133R1
مدل 1SDA054316R1
فروش انواع کابل های سیستم های ABB
کابل های usd برند ABB
کابل های Rs458 برند ABB
کابل های RTD باکس
کابل ارتباطی ABB
کابل ABB DBQ
کابل opto /9- pole
رله SSR برند ABB
کابل opto/9-pole
رله SSR برند ABB
تایمر ABB
رله مانتورینگ ABB
ترانس ABB
کوربالاس ABB
رله ارت لیکیج ABB
رله های SVR1
رله های SXX -1SXA1
کد MRS0506981
کد MKC950001-21
کد SVR405651R00001

1SDA038325R1
1SDA038327R1 abb
1SDA038361R1
1SFA898118R7000 abb
1SFL457001R7011
1SVR405651R0000
3AUA0000080498
3AUA0000080498
3BHB006208R0001
3BSE041882R1
AC48545001-B
AC48545001-B
کنتاکتور ABB مدل AF265-30-11-11 ای بی بی
AF265-30-11-11
C-21A150
C-21A150
CTC0950128R0001
CTC0950128R0001
S202-C10
TSP111.Y0.Y0.W2.Z9. S1.D6.P2.S1.B3.H6.AZ .C6..CD..P2.V5..K6..U 1..M5.L1.T1
استارت موتور ABB مدل 1SAM150000R1008- MS325/4-T کد 2CCF004158R0001 ای بی بی
استارت موتور ABB مدل 1SAM150000R1008- MS325/4-T کد 2CCF004158R0001 ای بی بی
انکودر پالس ABB مدل 64610805 ای بی بی
انکودر پالس ABB مدل 64610805 ای بی بی
باطری NiMH برند ABB مدل 3BSC760015R1 ای بی بی
بلوک تماس کمکی ABB مدل 1SBN010040R9002 ای بی بی
بلوک تماسی ABB مدل 1SBN010040R1131 نوع CA5-31M ای بی بی
پاور ماژول abb-cema مدل 1SFA187020R1080 ای بی بی

بورد ABB مدل YL281001-AH ای بی بی
بورد کنترل RDCU برند ABB مدل 3AXD50000155385 ای بی بی
پروفیباس ABB مدل 3BSE030220R1 ای بی بی
ترانسمیتر فشار ABB مدل 265GS-LKPNK1 ای بی بی
ترانسمیتر-مبدل فشار ABB مدل 265GS-LKPNK1 ای بی بی
اینورتر ABB مدل 68878331 ای بی بی
درایو-اینورتر ABB مدل 68878331 کد ACS55-01E-01A4-2 ای بی بی
رله TCS-رله تریپ ABB مدل Sper 1C1-AA ای بی بی
رله TCS-رله تریپ ABB مدل Sper 1C1-AA ای بی بی
رله ارت فالت و جریان نشتی ABB مخصوص کوربالانس 35 میلی متری مدل P101521200000 ای بی بی
رله ارت فالت و جریان نشتی ABB مخصوص کوربالانس 35 میلی متری مدل P101521200000 ای بی بی
رله حرارتی ABB مدل 1SAZ321201R1005 ای بی بی
رله بی متال- رله حرارتی-رله اورلود ABB مدل 1SAZ321201R1005 ای بی بی
رله بی متال- رله حرارتی-رله اورلود ABB مدل 1SAZ721201R1053 ای بی بی
رله بی متال- رله حرارتی-رله اورلود ABB مدل 1SAZ721201R1053 ای بی بی
رله بیمتال ۳۲ آمپری برای کنتاکتور سری af برند ABB مدل 1SAZ211201R1053 کد ta25du-32 ای بی بی
رله بیمتال ۳۲ آمپری برای کنتاکتور ABB مدل 1SAZ211201R1053 کد ta25du-32 ای بی بی
رله بیمتال ۳۲ آمپری برای کنتاکتور سری af برند ABB مدل 1SAZ211201R1053 کد ta25du-32 ای بی بی
رله بیمتال ۳۲ آمپری برای کنتاکتور ABB مدل 1SAZ211201R1053 کد ta25du-32 ای بی بی
رله حرارتی ABB مدل 1SAZ211201R2053 ای بی بی
رله حفاظتی تریپ یونیت ABB ای بی بی برای کلیدهای سری Emax
رله حفاظتی تریپ یونیت ABB مدل 1SDA050228R1 ای بی بی
رله زمان الکترونیکی ABB مدل 1SVR550509R4000 کد CT-EKE ای بی بی
رله زمانی ABB مدل 1SVR730100R3100 ای بی بی
شنت-کویل باز کننده ABB مدل 1SDA051336R1 ای بی بی
ریلیس شنت-کویل باز کننده ABB مدل 1SDA051336R1 سری sace Tmax T ای بی بی
سنسور جریان ASEA BROWN BOVERI مدل 1SDA073736R1
سوییچ دیسکانکتور 4پل 25آمپر ABB مدل OT25E4 ای بی بی
شرود و گلند M32 برند ABB مدل 7TCA296000R0957 ای بی بی
شنت تریپ ABB مدل KT3S2 ای بی بی
شنت تریپ ABB مدل KT3S2 نوع Shunt Trip T1-T3 ای بی بی
فیوز تیغه ای/کاردی ABB مدل OFAFC000 ای بی بی
کابل ارتباطی ABB مدل 1MKC950001-2 ای بی بی
کابل ارتباطی برای رله های محافظتی ABB مدل 1MRS050698 ای بی بی
کلید کامپکت ABB مدل 1SDA067554R1 ای بی بی جایگزین کد قدیمی 1SDA050998R1
کلید محافظ جان با حفاظت اضافه جریان ABB مدل 2CSR275080R1254 سری DS20 ای بی بی
کلید مینیاتوری 2پل ABB مدل 2CDS252001R0104 ای بی بی
کلید مینیاتوری 3پل 6آمپر ABB مدل S203M-C6 ای بی بی
کلید مینیاتوری-بریکر 2قطبی ABB مدل 2CCS862001R0201 کد S802S-D20 ای بی بی
کلید مینیاتوری-بریکر جریان باقیمانده ABB مدل 2CSF202101R1250 ای بی بی
کانتکت بلوک ABB مدل 1SFA187002R8001 ای بی بی
کنتاکت کمکی ABB مدل 1SBN010040R1122 ای بی بی سوییس
کنتاکت کمکی abb-Cema مدل 1sfa187001r8010 ای بی بی
کنتاکتور 3پل 30آمپر 230ولت ABB مدل 1SBL277001R1300 کد AF30-30-00-13 ای بی بی
کنتاکتور 3پل 80آمپر 230ولت ABB مدل 1SBL397001R1311 ای بی بی
کنتاکتور 3پل ABB سری AF مدل 1SFL527002R1300 نوع AF205-30-00-13 ای بی بی
کنتاکتور 4قطبی ABB مدل 1sbl339501r8800 ای بی بی
کنتاکتور ABB مدل 1SFL587002R1311 ای بی بی
کنتاکتور ABB مدل 1SFL587002R1311 ای
کنتاکتور ABB مدل 1vcf304111r0200 ای بی بی
کنتاکتور ABB مدل AF265-30-11-11 ای بی بی
کنتاکتور سری AX65 برند ABB مدل 1SBL371074R8011 ای بی بی
کنترل پنل و ریموت کنترل ABB مدل CDP 312 کد 61085301-68281059 ای بی بی
کنترلر ایمنی قابل برنامه ریزی ABB مدل 2TLA020070R4800 ای بی بی
لود سوییچ دیسکانکتور 4پل 25آمپر ABB مدل OT25E3 ای بی بی
ماژول PLC برند ABB مدل 3BHB000644R0001 ای بی بی
ماژول PLC برند ABB مدل 3BSE012211R1 ای بی بی
ماژول آداپتور ABB مدل RPBA-01 ای بی بی
ماژول رله ABB سری سیگما R1561 مدل GHR1569001R1 ای بی بی جایگزین جدید 1SAR231100R0251
مبدل فرکانس ABB مدل 3AUA0000002420 ای بی بی
مدار شکن مغناطیسی حرارتی ABB مدل 1SDA060268R1 ای بی بی
مدار شکن مغناطیسی حرارتی ABB مدل 1SDA060268R1 ای بی بی
مدارشکن ABB مدل 1SDA067093R1 ای بی بی
مدارشکن ABB مدل 1SDA067093R1 ای بی بی
مدارشکن مینیاتوری ABB مدل 2CDS251001R0277 کد S201-K2 ای بی بی
منبع تغذیه ABB مدل 1SVR427030R0000 ای بی بی
منبع تغذیه ABB مدل 3BSC610066R1 نوع SD833 ای بی بی
موتور استارت-استارتر دستی موتور ABB مدل 1SAM150000R1007 کد MS325-2.5 ای بی بی
موتور استارتر با رنج 12.5 تا 16 آمپر Abb مدل MS325-16 کد 1SAM150000R1012 ای بی بی
موتور استارتر دستی Abb مدل MS325-4 ای بی بی
موتور اکستنشن ABB مدل 1SDA025554R1 ای بی بی
موتور اکستنشن ABB سری S3..S7 مدل 1SDA025554R1 کد 8015644255541 ای بی بی
موتور الکتریکی ABB مدل 3GAA093002-ASE ای بی بی
موتور سه فاز صنعتی ABB مدل MK129003-S ای بی بی
موقعیت یاب سوپاپ ABB مدل V18345-2021150001 ای بی بی
یونیت کنترل ABB مدل 3AUA0000036521 ای بی بی

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فروش انواع محصولات ABB ای بی بی سوئیس (www.ABB.com)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *